Одлукa о полагању стручне праксе - јул 2020.

 

 

На основу члана 64. Закона о високом образовању и  члана 35. Статута ВТШСС, Наставно стручно веће Одсека Примењених инжењерских наука Пожаревац (Високе техничке школе струковних студија Пожаревац)  доноси:

 

 Одлуку – о полагању стручне праксе

 

Наставно стручно веће је сагласно да се у школској 2019/20 години у септембарском испитном року (из разлога лоше епидемиолошке ситуације и немогућности да се пракса изведе на нормалан начин) иста полаже тако што ће се у договору са предметним професором урадити одговарајући семинарски рад.