Хемија - резултати предиспитног колоквијума одржаног 25.05.2020.

РЕЗУЛТАТИ ПРЕДИСПИТНОГ КОЛОКВИЈУМА ИЗ ХЕМИЈЕ 25.05.2020.

 

Ред.број

Име и презиме

Број индекса

поени

       

1.

Михајло Танасић

258720

10

2.

Мирјана Марковић

258641

16

3.

Кристина Ивковић

258682

10

4.

Кристина Кастратовић

258734

1

5.

Андријана Станимировић

258684

12

6.

Ивана Денић

258696

2

7.

Тијана Живковић

258688

10

8.

Немања Аврамовић

258731

14

9.

Марина Милосављевић

258708

18

10.

Јелена Савић

258571

20

11.

Кристина Николић

258726

10

12.

Милица Филиповић

258658

1

13.

Марко Миленковић

258645

1

14.

Милица Мирковић

258678

1

15.

??? Јовановић

225742

1

 

 

Напомена: Студент који је стекао 10 и више бодова има услов за излазак на писмени део испита из хемије.