Обавештење о упису за студенте 2. и 3. године - октобар 2019.

Обавештење

 

УПИС СТУДЕНАТА у наредну годину (другу и трећу) вршиће се од 15.10.2019.до 31.10.2019. на следећи начин:

 

- Буџетски студенти задржавају статус ако су у школској 2018/2019.г.освојили најмање 48 ЕСПБ закључно са испитним роком октобар 2.

- Буџетски студенти губе статус студената из буџета и стичу статус самофинансирајућих студената ако су у школској 2018/2019.г. освојили мање од 48 ЕСПБ.

- Самофинансирарјући студенти који су школској 2018/2019.години освојили 48-60 ЕСПБ, могу прећи на статус студената који се финансирају из Буџета Републике Србије, ако има слободних места на основу направљене ранг листе.

- студенти уписани од 2016/2017 задржавају статус студента који се финансира из Буџета Републике Србије, ако су у свим годинама били на буџету.

 

 

За упис школске 2019/2020. године потребно је доставити:

  1. Индекс са потписима о редовном похађању наставе.
  2. Попуњена два обрасца шв-20 који се могу добити у Школи
  3. Попуњен лист са положеним испитима у 2019.години на ВТШСС и пријављеним предметима за школску 2019/2020.године (лист се налази у Школи). Исте предмете студент уписује у индекс.
  4. Самофинансирајући студент може пријавити најмање 37 ЕСПБ које ће слушати у 2019/2020.години.
  5. Самофинансирајући студенти уплаћују прву рату школарине на уредно попуњеној уплатници и потписују уговор о студирању на основу пријављених ЕСП бодова.Цена једног бода је 900,00. динара

 

 

На основу Закона о високом образовању при упису сваке школске године студент се опредељује за предмете из студијског програма.

 

 

 

СТУДЕНТ КОЈИ НЕ ПОЛОЖИ ИСПИТ ИЗ ОБАВЕЗНОГ ПРЕДМЕТА ДО ПОЧЕТКА НАРЕДНЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ, УПИСУЈЕ ИСТИ ПРЕДМЕТ. СТУДЕНТ КОЈИ НЕ ПОЛОЖИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ МОЖЕ ПОНОВО УПИСАТИ ИСТИ ИЛИ СЕ ОПРЕДЕЛИТИ ЗА ДРУГИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ.