Обавештење о могућности обнове статуса за студенте уписане од 2007. године (Болоња)

Обавештење о могућности обнове статуса за студенте уписане по студијском плану и програму од 2007. године (Болоња)

 

 

Студенти уписани на основне и специјалистичке студије могу завршити те студије по започетом наставном плану и програму, условима и правилима студија, најкасније до краја школске 2019/2020. године

 

Потребна документација:

 

- Молба

 

- Уплата на износ од 900 динара по боду (Број пријављених бодова х 900 динара)
  (сваки испит носи одређени број бодова)

 

- 2 x ШВ 20 Образац

 

- Индекс