Обавештење о могућности обнове статуса за студенте уписане по старом студијском плану и програму пре 2007. године (Виша школа)

Обавештење о могућности обнове статуса за студенте уписане по старом студијском плану и програму пре 2007. године (Виша школа)

 

 

Студенти уписани на основне студије и на студије на вишим школама до 10. септембра 2005. године могу завршити те студије по започетом наставном плану и програму, условима и правилима студија, најкасније до краја школске 2020/2021. године, а студенти уписани на интегрисане студије из поља медицинских наука, до краја школске 2021/2022. године.

 

 

Потребна документација:

 

- Молба

 

- Уплата  на износ од 25.000,00 динара (накнада за обнову статуса)

 

- 2 x ШВ 20 Образац

 

- Индекс