Консултације код Проф. др Миодрага Станисављевића, 04.07.2019.

Консултације код проф др Миодрага Станисављевића, из свих предмета које професор предаје, одржаће се 04.07.2019. од 8 до 11 часова и после Наставно стручног већа