Увид извештаја за избор у звање наставника област Биљна производња

pdfДаје се јавности на увид извештај за избор у звање наставника у свим звањима за уже наставну-научну област:

 

1. Биљна производња

 

 

Сва потребна документација налази се у Секретаријату  школе.

 

  

Пожаревац                                                               Секретаријат Школе

21.01.2019.