Продужен рок за завршетак студија

Наставно веће Високе техничке школе струковних студија Пожаревац доноси

 

 

ОДЛУКУ

 

 

pdfОдобрава се свим студентима основних струковних студија, уписаних по старом студијском програму из 2007/2008 године да своје школовање заврше до краја школске 2018/2019 године


 

 

 

pdfОдобрава се свим студентима специјалистичких струковних студија, уписаних закључно са 2016/2017 годином, обнова године уз једнократну уплату новчане накнаде у износу од 20.000 динара.

 

Рок за завршетак специјалистичких студија за ове студије је до краја школске 2018/2019 године