Специјализација - Машинство и Електротехника - др Зоран Пешић

 

Обавештење студентима специјалистичких студија 

 

Професор др Зоран Пешић дипл.инж. реализоваће наставу из предмета „Предузетништво“ за студенте електро одсека сваког понедељка од 1430до 1630ч. У наведено време  су предвиђене консулатације, пријем и одбрана семинарских радова. Почетак 13.11.2017.г.

 

За студенте специјалистичких студија машинстава, консулатције пријем и одбрана семинарских радова из предмета „Трибологија и подмазивање“ понедељком од 1345 до 1430.

 

проф др Зоран Пешић