Промене у Закону о високом образовању

...

Број испитних рокова у школској 2012/2013. години је шест, а у школској 2013/2014. години је пет, а термини одржавања испитних рокова утврђују се статутом високошколске установе.

Одредба члана 4. овог закона (измењени члан 90. став 7) примењује се од школске 2014/2015. године.
Члан 7.

Изузетно од одредаба члана 88. Закона, студент може да се у наредној години финансира из буџета ако у школској 2011/2012. години оствари најмање 48 ЕСПБ бодова и рангира се у оквиру укупног броја студената чије се студије финансирају из буџета у складу са овим законом, односно ако у школској 2012/2013. години оствари најмање 50 ЕСПБ бодова и рангира се у оквиру броја студената чије се студије финансирају из буџета у складу са овим законом.

...

Преузмите цео текст