Дипломирао први мастер инжењер на Одсеку Примењене инжењерске науке, Пожаревац

Дипломирао први мастер инжењер на Одсеку Примењене инжењерске науке, Пожаревац


 

Djaletic2Милош Ђалетић завршио је, почев од 2017. године, основне струковне, специјалистичке и мастер студије у Пожаревцу, на АТТСБ, одсек Примењене инжењерске науке (раније Висока техничка школа струковних студија).

 

 

Од 2017. године ради на Институту „Винча“ у Лабораторији за заштиту од зрачења и заштиту животне средине „Заштита“ као  виши технички сарадник, стручни сарадник.  Учестовао је у већем броју стручних и научних пројеката. Објавио је укупно 16 научних и стручних радова у категоријама М21, М33, М34 и М63 (укупно 21 поен), као и два чланка у популарним часописима.

 

 

Милош Ђалетић је 23.септембра 2022. године у Пожаревцу одбранио завршни рад са темом “Дигитални систем за одређивање корекционог фактора густине ваздуха за јонизационе коморе отворене ка атмосфери” и тиме постао први струковни мастер инжењер електротехнике и рачунарства на Одсеку Примењене инжењерске науке, као и на Академији техничких струковних студија Београд, у чијем се саставу Одсек налази.

 

 

Очекује се да у току месеца октобра дипломира још десетак мастер студената Електротехнике и рачунарства који су раније завршили специјалистичке студије.

 

 

Djaletic1