УЏБЕНИЦИ

Скрипте из Основа екологије 

Скрипта из Биостатистике - преузимање

Математичко моделирање еко система - скрипта

Математика за прву годину Заштите животне средине, Пољопривреде и Прехрамбене технологије

Статистичка контрола квалитета

     Књига са ФОН-а

     Књига са Пољопривредног факултета

     Испитна питања

За поједине уџбенике обратите се предметном наставнику или погледајте у библиотеци.