Библиотека

 

Библиотека садржи 1800 наслова. Списак који је приложен није коначан

 

 

1

Мирољуб Милорадовић

Предавања из биостатистике

Пожаревац

2005

2

Мирољуб Милорадовић

Математичко моделирање еко система

Пожаревац

2005

3

симпозијум

Екологија и производња здравствено безбедне хране у Браничевском округу

Пожаревац

2003

4

Н. Џонсон, Ф. Лион

Статистика и планирање експеримента у техници и науци (на руском)

Москва

1981

5

Ју. Е. Кромарухин

Прибор за мерење температуре (на руском)

Москва

1990

6

Милоје М. Ракочевић

Гени молекули језик

Београд

1990

7

Др. Бранислав Петровић, др Радосав Митровић

Радијациона хигијена у биотехнологији

Београд

1994

8

Др Ђурђе Јеленић, др Ружица Џамић

Фитофизиологија

Београд

1985

9

Др Александар Ђокић

Биљна генетика

Београд

1988

10

Рудолф Кастори

Неопходни микроелементи

Београд

1990

11

Др Милорад Васовић

Регионална географија

Београд

1985

12

В. Г. Минев

Еколошки проблеми агрохемије

Москва

 

13

--

Приручник о карантинским биљним болестима у СФРЈ

Загреб

1988

14

Марјетка Кидрич и др.

Практикум из хемије природних производа

Београд

1990

15

Влатко С. Рукавина, Драган Дамњановић

Технологија воде и технологија напојне воде

Београд

1985

16

Ружица Ј. Стричевић

Пројектовање у мелоирацијама

Београд

1988

17

Пољопривредни факултет Нови Сад

Библиографија 2 1984 – 1994

Нови Сад

1980

18

Бранислав Анђелковић, Иван Крстић

Технолошки процеси и животна средина

Ниш

1980

19

Група аутора

Речник термина заштите животне средине

Београд

1981

20

--

5. конгрес еколога Југославије

Београд

2000

21

Др. Мирјана Вучинић, др. Владан Пешић

Еколошки аспекти одрживе пољопривреде

Београд

1994

22

Момчило Б. Стојановић

Агроекологија

Београд – Земун

2002

23

Радмило В. Пешић

Економија природних ресурса и животне средине

Београд

2005

24

Др. Зорица Ј. Средојевић

Економски проблеми еколошке пољопривреде

Београд

1996

25

Др. Душан Ковачевић

Опште ратарство

Београд – Земун

2003

26

Радмила Стевановић

Збирка прописа из заштите животне средине

Београд

 

27

Станимир Р. Арсенијевић

Хемија – општа и неорганска

Београд

1991

28

Павле М. Јанић

Долина храстова – Љубичево 1858 - 1998

Пожаревац

1998

29

Марија Шкрињар

Методи микробиолошке контроле животних намирница

Нови Сад

1994

30

Настас Пауновић

Основни принципи пројектовања технолошких операција у прехрамбеној индустрији

Пожаревац

1999

31

И. Анижа и др.

Радиоактивност

Београд

1998

32

Др. Милић Матовић и др

Заштита животне средине и биљни свет

Београд

1994

33

Др. Милић Матовић

Човек и животна средина

Београд

1994

34

Рудолф Кастори

Физиологија биљака

Нови Сад

1998

35

Др. Јелена Блаженчић

Практикум из анатомије биљака са основама микроскопске технике

Београд

1994

36

М. Крунић и др.

Систематика инвертебрата са практикумом

Београд

1990

37

Др Славко Боројевић

Принципи и методе оплемењивања биља

Београд

1992

38

Ј. Вукојевић

Практикум из микологије и лихенологије

Београд

1998

39

Ј. Богојевић и др.

Практикум из зоологије

Београд

1996

40

Др Зора Сарић

Практикум из микробиологије

Београд

1992

41

Др Живојин Тасић, Др Милан Тодоровић

Микробиологија

Београд

1992

42

Југословенска научна трибина

Храна и развој

Београд

1987

43

Момчило Убавић, Даринка Богдановић

Агрохемија

Нови Сад

1995

44

Вељко Костић, Љиљана Костић

Хемијско – технолошки лексикон

Београд

1997

45

Др Миодраг Живковић

Педологија

Београд

1991

46

Др Живота Поповић

Физиологија биља

Београд

1987

47

Др Милоје Р. Сарић

Физиологија биљака

Београд

1975

48

Ђурђе Јеленић, Ружица Џамић

Фитофизиологија – практикум

Београд – Земун

1996

49

Ружица Џамић и др.

Практикум из агрохемије

Београд – Земун

1996

50

Милка Миленковић

Практикум из опште биохемије

Сарајево

1995

51

Милка Миленковић

Општа биохемија

Сарајево

1991

52

Растислав М. Коруновић, Стојан В. Стојановић

Практикум педологије

Београд

1989

53

Др Миодраг Пантелић

Екологија

Београд

1988

54

F. C. Steward

Физиологија биљака

Београд

1971

55

Савезни завод за здравствену заштиту

Пестициди у храни, први део

Београд

1989

56

Ђурђе Јеленић,

Фитофизиологија – практикум

Београд

1989

57

Момчило Убавић

Агрохемија

Нови Сад

1995

58

Станиша Манојловић

Практикум из агрохемије

Нови Сад

1995

59

Момчило Којић

Отровне биљке

Београд

1991

60

Момчило Којић

Ливадске биљке

Београд

1990

61

Момчило Арсенијевић

Фитопатогене бактерије

Београд

1992

62

Др Милоје Р. Сарић

Практикум из физиологије биљака

   

63

Момчило Којић

Физиолошка екологија културних биљака

   

64

Милић Матовић

Заштита животне средине

   

65

Милић Матовић

Човек и животна средина

   

66

Момчило Пејовић

Општи курс физике – збирка решених задатака

   

67

Бошко Павловић

Физика

   

68

Станимир Р. Арсенијевић

Органска хемија

   

69

САНУ

Флора Србије

   

70

Марко Милосављевић

Метеорологија

   

71

Живота Поповић

Физиологија биљака

   

72

Марко Милосављевић

Климатологија

   

73

Силва Оторепец

Агрометеорологија

   

74

Драгољуб Стојићевић

Наводњавање

   

75

C. Zakaszewski

Мелиорација (на пољском)

   

76

Институт за водопривреду

Саопштења 41, 42, 65, 66, 68, 69, 70, 73-74, 85-86

   

77

Хидротехнички институт

Засипање Грошничког језера

   

78

Трудић Живан

Специјална микробиологија

   

79

Синиша Станковић

Биологија

   

80

Војислав Петровић

Биологија физиологија

   

81

Јован Туцаков

Интродукција лековитог биља у Србији

   

82

Јован Хаџи

Нови погледи на филогенезу и природни систем животињског света

   

83

Војислав Мишић

Биљне заједнице и станишта Старе Планине

   

84

Коста Добривојевић

Основи акарологије

   

85

Др Ђуро Радиновић

Климатологија

   

86

САНУ

Вегетација СР Србије

   

87

Младен Јосифовић

Флора СР Србије

   

88

А. А. Никитан, А. И. Панкова

Анатомски атлас

   

89

Ђорђевић-Милорадови- Ј.

Општа микробиологија

   

90

Ђорђевић-Милорадовић Ј.

Биологија (за инж.пољ.и рат.)

   

91

Ђорђевић-Милорадовић Ј.

Практикум из Микробиологије

   

92

Ђорђевић-Милорадовић Ј.

Биологија-практикум за вежбе

   

93

Ђорђевић-Милорадовић Ј.

Биологија 1-практикум за вежбе

   

94

Ђорђевић-Милорадовић Ј.

Микробиологија хране

   

95

Ђорђевић-Милорадовић Ј.

Фитопатологија-посебни део

   

96

Ђорђевић-Милорадовић Ј.

Практикум из фитопатологије

   

97

Ђорђевић-Милорадовић Ј.

Биологија 1 за заштиту жив.средине

   

98

Милорадовић М.

Сто задатака из Математике

   

99

Семинар агронома

Зборник реферата

   

100

Зимска школа за агрономе

Зборник резимеа

   

101

Зимска школа за агрономе

Зборник радова

   

102

EKOLOGICA - тематско издање-

Природни ресурси – основа туризма (део 1.)

Београд

2006

103

EKOLOGICA - тематско издање-

Природни ресурси – основа туризма (део 2.)

Београд

2006

104

EKOLOGICA

Животна средина и људско здравље

Београд

2005

105

Спец. издање

Conservation Biology

Беч

2000

106

Ју. Е. Кромарухин 

Прибор за мерење температуре (на руском)

Москва

1990

107

Божо Метзгер

Радио приручник за аматере и техничаре

Београд

1985

108

Зоран Јеротић

Оправка ТВ пријемника у боји

Београд

1986

109

Б. Шестериков, З. Манојловић

Телевизија у боји

Београд

1987

110

Хуснија Куртовић

Озвучавање

Београд

1985

111

Мирослав Настић

Телефонски апарати

Београд

1987

112

Борислав Шестериков

Сателитска и кабловска телевизија

Београд

1987

113

Драган пантић

ТВ и УКТ антене

Београд

1986

114

Драгутин Петровић

Електричне инсталације

Београд

1987

115

Спасоје Тешић, Драган Васиљевић

Збирка задатака из дигиталне електронике

Београд

1992

116

Добровоје Јовановић

Основи електронике и телекомуникације

Београд

1989

117

Зоран Бојковић

Дигитална обрада слике

Београд

1989

118

Љубиша Станковић

Дигитална обрада сигнала

Београд

1990

119

Стојан Стојилковић

Материјали за електронику

Београд

1995

120

Тихомир Алексић

Логичка синтеза дигиталних система

Београд

1991

121

Војин Цвекић

Електроника 2 – линеарна електроника

Београд

1991

122

Миодраг Поповић

Зборник решених проблема из импулсне и дигиталне електронике –

Београд

1992

123

Марија Хрипшек, Миодраг Поповић

Зборник решених проблема из импулсне и дигиталне електронике – 1 део

Београд

1992

124

Марија Хрипшек, Бранко Литовски

CADEC I – анализа и оптимизација електронских кола-2 део

Београд

1989

125

Стојан Стојилковић, Љиљана Живковић

Физика материјала за електронику

Београд

1992

126

Филип Петровић

Електрича мерења 2 део

Београд

1992

127

Бранко Митраковић

Испитивање електричних машина

Београд

1991

128

Бранко Митраковић

Комутаторни мотори

Београд

1989

129

Чедомир Петровић, Драган Ђорђевић

Основи технологије електротехничког материјала

Београд

1991

130

Божидар Радојковић

Електрична вуча

Београд

1990

131

Ђурић Миленко

Релејна заштита

Београд

1991

132

Јован Сурутка

Основи електротехнике 3 део

Београд

1992

133

Градимир Божиловић

Задаци из основа електротенике

Београд

1995

134

Хилдегард Божиловић и др

Збирка задатака из основа електротехнике,  електрокстатика,  сталне једносмерене струје

Београд

1996

135

Радојле Радетић

Транзисторски претварачи снаге

Бор

1995

136

Јован Андрић

Увод у електране и разводна постојења

Пожаревац

2001

137

Ненад Јелић, Сава Турковић

Електротехника

Београд

1982

138

Филип Петровић

Електрична мерења 1.део

Београд

1986

139

-

Нормативи и стандарди рада у грађевинарству – књига 5 – електроинсталације

Београд

2002

140

Зборник радова

24. саветовање ЈУКО ЦИГРЕ књига 1 - елементи и постројења

Врњачка Бања

1999

141

Зборник радова

24. саветовање ЈУКО ЦИГРЕ књига 4 - мреже

Врњачка Бања

1999

142

Саво Џинкић

Електричне машине

Пожаревац

1988

143

Драгољуб Мартиновић

Електрична мерења – скрипта

Пожаревац

1989

144

Саво Џинкић

Електричне инсталације са осветљењем

Пожаревац

1998

145

Лазар Сикимић

Основи електротехнике

Пожаревац

1998

146

Милоје Костић

Утицај напона у мрежи на оптерећења и рационалну потрошњу електричне енергије

Београд

1992

147

Ксенија Барац

Безбедност при раду на електоенергетским објектима

Београд

1997

148

Милан Ћаловић

Регулација електроенергетских система – том 1

Београд

1997

149

Милан Ћаловић

Регулација електроенергетских система – том 2

Београд

1997

150

Миленко Ђурић

Техника заштите у електроенергетици

Београд

1997

151

Јован Нахман

Методе анализе позданости електроенергетских система

Београд

1992

152

Милан Савић

Техника високог напона – атмосверски премнапони – збирка задатака

Београд

1996

153

Милан Савић

Техника високог напона – атмосверски премнапони

Београд

1996

154

Златан Стојковић, Миленко Ђурић

Елементи елекктроенергетских система

Београд

1995

155

А.Маринчић

Никола Тесла – дневник истраживања из Колорадо Спринкса 1899-1900

Београд

1996

156

Војин Поповић

Никола Тесла – предавања

Београд

1995

157

Радослав хорват

Никола Тесла – патенти 1

Београд

1996

158

Радослав хорват

Никола Тесла – патенти 2

Београд

1996

159

Радослав хорват

Никола Тесла – патенти 3

Београд

1996

160

А Маринчић

Никола Тесла – чланци

Београд

1995

161

Иван Багарић

Метрологија електричних величина – мерења и мерни иструменти

Београд

1996

163

Бранко Докић

Импулсни ДЦ/ДЦ претварачи

Бања Лука

1995

164

Блажо Борозан

Електротехника

Ужице

1995

165

Бранко Поповић

Основе електротехнике 1

-

-

166

Бранко Поповић

Основе електротехнике 2

-

-

167

Љубиша Миланковић

Техника високог напона

Београд

1987

168

Војислав Бего

Мјерења у електротехници

Загреб

1988

169

Бранко Митраковић

Синхроне машине

Београд

1986

170

Миленко Ђурић

Класични дистантни релеји и дистане заштите

Београд

1992

171

Јовасн Сурутка

Основи електротехнбике ,3 део – електромагнетизам

Београд

1992

172

Милић Ђекић

Збирка решених задатака из основа електротехнике

Београд

1991

173

Бранислав Николић

Полагање енергетскх каблова

Београд

1990

174

Милош Петровић

Електричне машине и постројења

Београд

1988

175

Бранимир Рељин

Теорија електричних кола 1 – решавање кола у временском домену

Београд

1994

176

Бранко Поповић

Електромагнетика

Београд

1990

177

Душица ћаловић

Теорија електричних кола – збирка задатака

Београд

1991

178

Бранко Томановић

Енергетска електроника

Београд

1993

179

Ханс-Гинтер Стеидл

Транзисторске приручне табеле

Љубљана

1986

180

Божо Милобар

Спојеви с интегрираним склоповима – 1. књига

Загреб

1987

181

Божо Милобар

Спојеви с интегрираним склоповима – 2. књига

Загреб

1988

182

Алферд Жидан

Спојеви с транзисторима – 2. књига

Загреб

1988

183

Е. В. Китајев

Електротехника (на руском)

Москва

1956

184

Р. Рихтер

Електричне машине (на руском)

Москва

1961

185

М. Л. Пјотровски

Електричне машине

Москва

1956

186

Јован Сурутка

Основи електротехнике

Београд

1979

187

Миодраг Ранојевић

Основи електотехнике

Београд

1974

188

Слободан Деспотовић

Основи анализе електроенергетских ситема

Београд

1962

189

Слободан Деспотовић

Савремене методе у решавању проблема енлектроенергетских система

Београд

1968

190

Живојин Тимић

Надземни водови

Београд

1981

191

Анте Милиша

Склопни апарати

 Београд

1981

192

Иван Плачко

Пертурбације

Београд

1981

193

БилљанаРадоман

Комуникације

Београд

1981

194

Дејан Mандић

Планирање преносних мрежа

Београд

1981

195

Ђуре Шимовић

Електропривреда и привредни развој

Загреб

1984

196

Божо Удовичић

Електроенергетика

Загреб

1983

197

Хрвоје Пожар

Снага и енергија у електроенергетским системима

Загреб

1983

198

Златоје Здравковић

Пренапони и коодинација изолације

Београд

1981

199

Јожо Шусте

Дистрибутивне мреже

Београд

1981

200

Милан Ћаловић

Погон, управљање и регулација у преносним мрежама

Београд

1981

201

П. А. Пинскер

Примена полупроводничког Холововог генратора у аутоматици

Кијев

1961

202

-

Прописи о техничким мерама за зашђтиту електро енергетских постројења од пренапона са коментаром

Београд

-

203

М. Силвестри, Л. Орсон

Нуклеарни реактори

 

1953

204

-

Стубови за расвету

Сисак

1987

205

Бранко Рашковић

Основи телекомуникационе технике

Београд

1955

206

Миодраг Лазић

Преносници алатних машина

Крагујевац

1990

207

Миодраг Лазић

Основи метрологије

Крагујевац

1987

208

Миодраг Лазић

Технологија обраде метала резањем – избор режима обраде

Крагујевац

2002

209

Миодраг Лазић

Технологија обраде метала резањем

Крагујевац

2002

210

James W. Morrison

Mechanical engineering tehnician

Њујорк

1978

211

Драгутин Дебељковић, Беселин Мулић

Динамика парних котлова

Београд

2001

212

Драгутин Дебељковић и др.

Динамика размењивача топлоте

Београд

2005

213

Н. Н. Копривницки

Технологија метала (на руском)

Лењинград

1980

214

И. К. Суворов

Обрада метала пресовањем (на руском)

Москва

1980

215

А. А. Вејнсон

Подземно – транспортне машине (на руском)

Москва

1989

216

М. И. Медведев и др.

Бешавне цеви (на руском)

Москва

1980

217

А. А. Лудченко, И. П. Сова

Техничко одржавање и ремонт аутомобила (на руском)

Кијев

1983

218

Л. В. Дехтерински

Технологија ремонта аутомобила (на руском)

Москва

1979

219

В. В. Кљујева

Прибор и системи за мерење вибрација шума и удара (на руском)

Москва

1978

220

И. Е. Уљман и др.

Ремонт машина (на руском)

Москва

1982

221

Живко Стојановић

Машински материјали 3 – испитивања материјала

Пожаревац

1998

222

Слободан Ристић, Слободан Јовановић

Техничко цртање – практикум за израду задатака

Ниш

1999

223

Новица Грујић

Развој метода дијагностицирања стања радне исправности система

Пожаревац

1998

224

Мирослав Демић

Механика мотоцикала

Крагујевац

1995

225

Андрија Ромчек

Технологија брушења

Кикинда

2000

226

В. А. Дроздов, В. И. Сухарев

Термографија у машинству (на руском)

Москва

1987

227

И. Ф. Либчак, Н. В. Иванова

Основи санитарне технике (на руском)

Москва

1984

228

Стојан Костић

Постројења за црпење течности

Београд

1979

229

Јевтић Винко

Транспортне машине

Ниш

2001

230

Лукић Бранко

Основи науке о заваривању материјала

-

-

231

Јанковић Милорад и др.

Механика – збирка решених задатака

Београд

1998

232

Јанковић Милорад и др.

Механика – статика и отпорност материјала

Београд

1998

233

Мирослав Ламбић

Инжењерство и иновације

Зрењанин

1996

234

Мирослав Ламбић

Термотехника са енергетиком

Зрењанин

1998

235

Мирослав Ламбић, Драгиша Аврамов

Инжењерство

Зрењанин

1996

236

Бранислав маринковић

Нацртна геометрија – збирка решених задатака

Трстеник

1999

237

Љубиша Пантић

Управљање одржавањем '99

Чачак

1999

238

Зборник радова

XIII југословенски мајски скуп Одржавање техничких система

Крагујевац

1998

239

Мирослав Демић

Основи пројектовања теретних моторних возила

Крагујевац

1994

240

Мирослав Демић

Оптимизација осцилаторних система моторних возила

Крагујевац

1997

241

Мирослав Демић Душан Симић

Еластично ослањање погонске групе

Крагујевац

1990

242

Бранислав Тодоровић

Климатизација

Београд

1998

243

Д. Голубовић и др.

Отпорност материјала – збирка решених задатака

Чачак

1997

244

Д. Голубовић и др

Техничка механика – општи курс

Чачак

1997

245

М. Л. Глигорић и др.

Механика – кинематика, динамика, хидромеханика

Београд

1997

246

М. Л. Глигорић и др

Механика – статика, отпорност материјала

Београд

1997

247

Живослав Адамовић

Технологија одржавања

Смедерево

1996

248

Живослав Адамовић

Реологија – механика вискозних флуида

Београд

1994

249

Живослав Адамовић, Мирољуб Јевтић

Рачунар у процесу одржавања техничких система

Београд

1994

250

Живослав Адамовић, Мирољуб Јевтић

Методе и поступци обнављања истрошених делова техничких система

Београд

1995

251

Живослав Адамовић и др.

Основи кинематике и динамике

Београд

1995

252

Живослав Адамовић

Хидромеханика нењутновских флуида

Београд

1995

253

Живослав Адамовић и др.

Основни поступци презентивног одржавања у машинству

Београд

1995

254

Владан Ђорђевић, Милорад Танкосић

Техничка хидромеханика

-

-

255

Велибор Јовановић

Статика – збирка решених задатака

Ужице

1994

256

Мирослав Дреновак

Виша математика

Крагујевац

1995

257

Божидар Крстић

Експлоатација моторних возила и мотора

Крагујевац

1997

258

Владимир Савић

Конструкција система за подмазивање уљем

Зеница

1990

259

Владимир Савић

Уљна хидраулика 1

Зеница

1991

260

Владимир Савић

Основи уљне хидраулике

Зеница

1991

261

Владимир Савић

Техника читања и цртања хидрауличких шема

Нови Сад

1999

262

Група аутора

Обрада искориштених уља и емулзија

Зеница

1991

263

''ЈУГОМА''

Мазива и подмазивање

Загреб

1986

264

Владимир Савић

Уљна хидраулика за почетнике

Нови Сад

1996

265

Владимир Савић и др.

Подмазивање мастима

Загреб

1988

266

Владимир Савић

Уљна хидраулика

Нови Сад

1995

267

Владимир Савић

Трибологија и подмазивање

Нови Сад

1995

268

М. Огњановић, В. Милтеновић

Машински елементи – зупчаници

Београд

1991

269

Н. Плавшић и др.

Машински елементи – приручник за вежбе

Београд

1992

270

М. Огњановић и др.

Машински елементи – практикум за вежбе

Београд

1991

271

М. Огњановић, В. Милтеновић

Машински елементи III

Београд

1995

272

М. Огњановић, В. Милтеновић

Машински елементи II

Београд

1995

273

М. Огњановић, В. Милтеновић

Машински елементи I

Ниш

1996

274

Владан Митић

Нацртна геометрија

Пожаревац

1997

275

Снежана Радоњић

Конструисање помоћу рачунара

Чачак

1994

276

Александар Теодосијевић

Ауто-мото саобраћајна техника

Београд

1988

277

Владан Митић и др.

Машинска техника

Београд

1989

278

Ратко Лучић

Машински материјали

-

-

279

''ОМО''

Одржавање машина и опреме

-

-

280

Фердо Разумовић

Енциклопедија стројева

Загреб

1977

281

Крунослав Бешкер

Стројеви у грађевинарству

Загреб

1977

282

Антун Чевра

Мотори и моторна возила 1

Загреб

1978

283

Едо Херцигоња

Елементи стројева

Загреб

1978

284

Франо Брачанин

Технологија обраде метала 1. део

Загреб

1979

285

Миле Добрић

Хидраулички стројеви

Загреб

1978

286

Душан Хрговић

Технологија материјала (метали)

Загреб

1979

287

Антун Чевра

Технологија материјала 1

Загреб

1976

288

Едо Херцигоња

Уџбеник елемената стројева 1.део

Загреб

1977

289

Едо Херцигоња

Уџбеник елемената стројева 2.део

Загреб

1978

290

Војислав Стојиљковић, Милан Милосављевић

Пројектовање подржано рачунаром

Ниш

1995

291

Бинко Мусафија

Обрада метала пластичном деформацијом

Сарајево

1991

292

Винко Јевтић

Грађевинске и рударске машине 1.део

Ниш

1995

293

Винко Јевтић

Грађевинске и рударске машине 2.део

Ниш

1995

294

Винко Фаладоре

Пнеуматика – приручник за пројектовање

Београд

1986

295

Соколов и др.

Топлификација и топлотне мреже

Београд

1985

296

Рекнагел Херман

Грејање и климатизација

Београд

1987

297

Мартин Богнер

Збирка прописа у машинству том 2

Београд

1987

298

Мартин Богнер

Збирка прописа у машинству том 3

Београд

1987

299

Владан Ђорђевић

Техничка хидромеханика

Земун

-

300

Сретен Урошевић

Производно машинство 1.део

Београд

1987

301

Живко Стојановић

Машински материјали 2

Пожаревац

1992

302

Живко Стојановић

Збирка решених задатака 1 (обрада метала, радионичке машине)

Пожаревац

1994

303

Доброслав Ружић

Отпорност материјала

Београд

1992

304

Исак Мендаш и др.

100 најкориснијих фортранских потпрограма

Београд

1991

305

Марина Милачић, Радосав Радовановић

Фортран

Београд

1985

306

Миодраг Лазић

Алати, методе и технике унапређења квалитета

Крагујевац

2002

307

А. Н. Златопољски, С. Л. Прузнер

Економика, организација и планирање топлификације (на руском)

Москва

1979

308

Љиљана Лучић

Предузетничке финансије

Нови Сад

2006

309

Александар Павловић

Основи теорије планирања факторног експеримента

Ниш

1980

310

Ју. И. Булатов

Методе алгоритмизације процеса серијске производње

Москва

1979

311

Мирјана Петковић и др.

Организација

Београд

2003

312

Група аутора

Организација предузећа

Београд

2000

313

Драгослав Перић

Основи социјалне педагогије

Београд

2000

314

Миодраг Кадић, Драган Секуловић

Заштита од пожара и експлозија – књига 1

Београд

-

315

Миодраг Кадић, Драган Секуловић

Заштита од пожара и експлозија – књига 2

Београд

-

316

Рајна Михаиловић

ЈУС ИСО 9000 – основе пројектовања и увођење стандарда квалитета

Београд

1995

317

Сбислав Букумировић

Основи информатике

Београд

2002

318

Слободанка Тодоровић

Стручна класификација по систему УДК

Београд

2001

319

Стеван Деветаковић

Економика Југославије

Београд

1991

320

Вукан Дешић

Ноделирање организације предузећа

Београд

1969

321

Радован Бркљач

Књиговодство и организација малих и средњих предузећа

Београд

1991

322

Томислав Бондин

Економика предузећа

Београд

1993

323

Славко Марјановић

Регулисање функционисања организације

Београд

1990

324

Иштван Костолањи

Писање предлога пројекта

Београд

1997

325

Драгутин Марвеник

Економика Југославије

Београд

1990

326

Штефан Иванко

Методологија унапређивања организације

Загреб

1982

327

Стеван Куколеча

Организационо-пословни лексикон 1. део

Београд

1990

328

Стеван Куколеча

Организационо-пословни лексикон 2. део

Београд

1990

329

Драгутин Дебељковић

Континуални сингуларни системи аутоматског управљања

Београд

1996

330

Зоран Гајић, Ђорђија Петковски

Оптимално паралелно управљање сложеним линеарним системима са малим параметром

Београд

1996

331

Л. В. Канторович, Г. П. Акилов

Функционална анализа (на руском)

Москва

1984

332

В. И. Арнолд,

Обичне диференцијалне једначине (на руском)

Москва

1984

333

Петар Марковић

Аграрни развој Југославије

-

-

334

Богдан Живановић

Организовање пољопривредног предузећа

Пожаревац

1997

335

Небојша Новковић, Шандор Шомођи

Агроменаџмент

Нови Сад

1999

336

Богдан Живановић

110 година организованог задругарства у Браничевском и Подунавском округу

Пожаревац

2005

337

-

Нормативи и стандарди рада у грађевинарству – књига 4 – инсталације

Београд

2002

338

-

Неуништиви токови српске привреде

Чачак

1999

339

Зорица Ј. Средојевић

Економски проблеми еколошке пољопривреде

Београд

2002

340

Мирослав Ламбић,  Драгиша Аврамов

Инжењерство

Зрењанин

1996

341

Богдан Живановић

Организовање технолошких процеса у пољопривреди

Пожаревац

1999

342

Марија Шкрињар

Метода микробиолошке контроле животних намирница

Нови Сад

1994

343

Љубиша Папић

Управљање одржавањем '99 (зборник радова)

Чачак

1999

344

(зборник радова)

13. југословенски мајски скуп: одр-жавање техничких система – књига 1

Крагујевац

1999

345

(зборник радова)

13. југословенски мајски скуп: одр-жавање техничких система – књига 2

Крагујевац

1999

346

Живослав Адамовић

Методе и поступци обнављања истрошених делова техничких система

Београд

1995

347

Мирољуб Јевтић, Мирко Свичевић

Стари систем мера и међународни систем

Крагујевац

1990

348

Мира Марковић

Социологија

Београд

1990

349

Nancy Cedeno

Интернет и његови алати

Београд

-

350

-

Нормативи истандарди рада у грађевинарству (књиге 1 до 7)

Београд

1983

351

Мартин Богнер

Збирка прописа у машинству том 2 и 3

Београд

1987

352

Данило Марковић

Социологија рада

Београд

1994

353

Даница Јовановић

Динамика пословања предузећа

Београд

1994

354

Маја Леви-Јакшић

Управљање технолошким развојем

Београд

1990

355

Живко Костић

Основи организације предузећа

Београд

1994

356

Владимир Манчић

Производни системи 1

Београд

1990

357

Владимир Манчић

Производни системи 2

Београд

1989

358

- политичка библиотека -

Организованост радних организација

Београд

1976

359

'Економика'' – тематски број

Лични рад и уговорне организациј

Београд

1978

360

'Тема дана'' – тематски број

Основе политике дугорочног развоја СР Србије

Београд

1976

361

Миодраг Стојиљковић

 Значај информисања радника

Београд

1981

362

Карл Хаинц Безовски

Систем саставник елемената у техници

Београд

1965

363

Рихард Штајнер

Кретања у светској привреди

Београд

1982

364

Илија Санојевић

Рационална и хумана организацја

Београд

1974

365

Стеван Безданов

Образовање и наука

Београд

1984

366

'Тема дана'' – тематски број

Инвестиције

Београд

1979

367

-

Човек и природа

Београд

1984

368

Љубиша Митровић

Социологија и савременост

Ниш

1984

369

Миодраг Ђорђевић

Приручник из социологије

Београд

1990

370

Мирко Даутовић

Друштвено економски односи организације

Београд

Л973

371

Драгослав Зоричић

Друштвена својина и облици својине

Београд

1973

372

Влајко Брајић

Права, дужности и одговорности радника

Београд

1973

373

Мирко Даутовић

Друштврно екномски односи

Београд

1974

374

Милија Ковачевић

Економске карактеристике

Београд

1973

375

Тихомир Ђокановић

Југославија и светско тржиште

Београд

1973

376

Војислав Кнежевић

Планирање индустријске привреде

Београд

1973

377

Никола Рот

Општа псиологија

Београд

1973

378

Борислав Стевановић

Педагошка психологија

Београд

1958

379

Владимир Блашковић

Економска географија Југославије

Загреб

1962

380

САНУ

Човек и друштво – животна средина

Београд

1981

381

Никола Вучо

Распадање еснафа у Србији

Београд

1954

382

'Економика'' – тематско издање

Управљање и пословођење

Београд

1983

383

'Економика'' – тематско издање

Управљање производњом

Београд

1983

384

'Економика'' – тематско издање

Организовање, управљање и пословођење

Београд

1983

385

''Економика'' –

Акумулација и инвестиције у Југославији

Београд

1983

386

'Економика'' – тематско издање

Положај и развој мале привреде

Београд

1983

387

Институт ''Органоматик''

Методологија планирања

Београд

1980

388

Милачић

Метод лабораторијских мерења

-

-

389

Институт за научна истраживања  - ''ПКБ Агроекономик''

Наука у пракси

Београд

1990

390

Републички завод за унапређење ...

Проблеми модернизације

Београд

1978

391

Слободан Деспотовић

Математички модели

Београд

1965

392

Милан Бертолино

Математика

Београд

1978

393

Јасминка Ђорђевић-Милорадовић

Општа микробиологија

Пожаревац

2003

394

Јасминка Ђорђевић-Милорадовић

Микробиологија хране

Пожаревац

2003

395

Јасминка Ђорђевић-Милорадовић

Биологија за студенте прве године

Пожаревац

1999

396

Јасминка Ђорђевић-Милорадовић

Практикум из микробиологије

Пожаревац

-

397

Мирољуб Милорадовић

Збирка решених задатака из матеметике

Пожаревац

2004

398

Мирољуб Милорадовић

Сто задатака из математике

Пожаревац

2006

399

Мирољуб Милорадовић

Матеметичко моделирање екосистема

Пожаревац

2005

400

Драгослав Херцег

Математичке формуле

Нови Сад

2002

401

Тематско издање часописа ЕКОЛОГИКА

Животна средина и људско здравље

Београд

2005

402

Србислав Букумировић

Основи информатике

Београд

2002

403

Зборник извода

Жито хлеб

Нови Сад

1996

404

Младен Мирићи др

Технологија производње семена

Београд

1984

405

Љубомир Јацић, Горан Николић

Основи аутоматског управљања и регулисања

Београд

1998

406

Г. А. Тејлор

Органска хемија

Београд

1995

407

П. Трпинац

Репетиторијум неорганске хемије

Београд

1992

408

Бранислав Петровић, Радосав Митровић

Радијациона хигијена у биотехнологији

Београд

1994

409

Mилан Биберџић

Практикум из општег ратарства са агроекологијом

Крагујевац

2003

410

Драгоје Лазовић,

Посебно ратарство 1, жита и зрнене махуњаче

Приштина, Крагујевац,Ниш

1999

411

 Милан БиберџићСеминар агронома

Зборник реферата

Цавтат

1987

412

Момчило Стевановић

Хемијска термодинамика – реакциона равнотежа и равнотежа фаза реалних система

Београд

1982

413

В. Н. Верхавски

Техника и методика хемијског експеримента у школи

Београд

1968

414

Десанка Коларски

Основе исхране домаћих животиња

-

-

415

Станимир Арсенијевић

Хемија – општа и неорганска

Београд

1991

416

Сободан Павловић и Бранислав Шовљански

Опште сточарство

Београд

1992

417

Милан Дамјановић и др

Производња поврћа у пластеницима

Пожаревац

2001

418

-

Инжењерско технички приручник

Београд

1979

419

Борис Апсен

Репетиториј више математике 4

Загреб

-

420

Борис Апсен

Решени задаци више математике 3

Загреб

-

421

Шалер Драган

Рачунари и програмирање – збирка решених испитних задатака

Пожаревац

1993

422

Шалер Драган

Рачунари и програмирање – ФОРТРАН 77

Пожаревац

1992

423

Вељко Костић, Љиљана Костић

Хемилско – технолошки лексикон

Београд

1997

424

Мирко Свичевић

Стари систем мера и међународни систем

Крагујевац

1990

425

Стева Јевтић и др

Посебно ратарство са повртарством и крвним билјем

Београд

1991

426

Крсто Килибарда

Село и њудска храна

Београд

1991

427

Васкрсија Јањнић

Хербициди пироквит и дикрит

Београд

1988

428

Зборник радоива

Производња и коришћенје кукуриза и осталих просоликих жита

Нови Сад

1994

429

Вукосав гргуревић

Заштита воћака, винове лозе и расадничке проиузводње

Пожаревац1992

 

430

Станимир Арсенијевић

Органска хемија

Београд

1990

431

Милован Љубисаљевић

Животне намирнице

Београд

1990

432

Живојин тешић, Милан Тодоровић

Микробиологија

Београд

1992

433

Југословенско друштво за заштиту вода

Заштита '82

Београд

1982

434

Заједница виших школа Србије

Зборник радова наставника за друштвене и природне науке 1985

Београд

1985

435

Заједнца виших школа Србије

Зборник радова наставника виших школа 1987

Београд

1987

436

Асим Садибашић

Практикум за вежбе из контроле и регулације

Београд

1977

437

Живан Трудић

Специјална микробиологија

Костолац

1982

438

Жан Барил

Спектроскопије молекула

Београд

1984

439

М . Вукић

Литијумалуминијум хидрид у органској хемији-(на енгелксом)

Београд

1955

440

О.Новакова

Савремена биохемија у шемама(на руском)

Москва

1984

441

Ратко Јанков

Пррактикум из органске хемије

Београд

1979

442

Богдан Живановић

Организованје пољопривредног предузећа

Пожаревац

1997

443

Кост Петковић

Редукцја амида, киселина и 1,3 – кето естара помоћу литијумалуминијум хидрида

Београд

1956

444

''Црвени барјак''

Наука, технологија и иновација

Крагујевац

1985

445

-

Оргаизација пословања

Београд

1983

446

Дејвид Лонгмен

Нега собног цвећа

Нови Сад

1996

447

Мирослав Милојевић

Развој сточарства у западној Србији

Београд

1977

448

Заједница машинских факултета Југославије

Пољопривредно машинство и наука

Пожаревац

1982

449

Марко Тодоровић

Наука о исхрани

Ваљево

1983

450

Милан Бечић

Морфолошке и физиолошке особине црвеног метохијског говечета

Београд

1956

451

Привредна комора Југославије

Југословенски конгрес о исхрани

Будва

1986

452

В .Ковачевић

Производња шећерне репе

Београд

1970

453

Михајло Елезовић и др.

Практикум из предмета Технологија струке

Костолац

1984

454

Мирослав Јаковљевић

Кртомпир

Београд

-

455

Д .Танаскоски

dBASE 3 +

Београд

-

456

А . Младеновић и др

Нумерички методи за микрорачунаре

Београд

1986

457

Станојевић Драган

Уџбеник француског језика

Пожаревац

2000

458

А. А. Вејнсон

Подземно – транспортне машине

Москва

1989

459

Мирослав Демић,  Душан Симић

Еластично ослањање погонске групе

Крагујевац

1990

460

М. Огњановић,  В. Милтеновић

Машински елементи – зупчаници

Београд

1991

461

Војислав Стојиљковић,  Милан Милосављевић

Пројектовање подржано рачунаром

Ниш

1995

462

Б. Шестериков

Телевизија у боји

Београд

1987

463

Миодраг Поповић, Марија Хрипшек

Зборник решених проблема из импулсне и дигиталне електронике – 1 део

Београд

1992

464

Миодраг Поповић, Марија Хрипшек

Зборник решених проблема из импулсне и дигиталне електронике – 2 део

Београд

1992

465

Бранко Литовски

CADEC I – анализа и оптимизација електронских кола

Београд

1989

466

Филип Петровић

Електрична мерења 2 део

Београд

1992

467

Чедомир Петровић

Основи технологије електротехничког материјала

Београд

 1991

468

Јован Андрић, Ненад Јелић

Увод у електране и разводна постојења

Пожаревац

2001

469

Сава Турковић

Електротехника

Београд

1982

470

Зборник радова

24. саветовање ЈУКО ЦИГРЕ књига 2 - водови и постројења

Врњачка Бања

1999

471

Зборник радова

24. саветовање ЈУКО ЦИГРЕ књига 3 - мреже

Врњачка Бања

1999

472

Милан Савић Златан Стојковић

Техника високог напона – атмосверски премнапони

Београд

1996

473

Миленко Ђурић

Елементи елекктроенергетских система

Београд

1995

474

Дејан мандић

Планирање преносних мрежа

Београд

1981

475

М. Силвестри Л. Орсон

Нуклеарни реактори

 

1953

476

Драгутин Дебељковић

Динамока размењивача топлоте

Београд

2005

477

Гордана Бејаровић

Технологија производње тестенина

Нови Сад

2001

478

Настас Пауновић

Технологија меса

Пожаревац

2002

479

34. саветовање ЈИМ

Ветеринарско – санитарни услови у индустријској преради меса

Београд

1982

480

Маријана Царић и др.

Стандардне методе анализе млека и млечних производа

-

-

481

Гавра Калуђерски, Нада Филиповић

Методе испитивања жита, брашна и готових производа

-

-

482

Др Живојин Тасић,

Микробиологија

Београд

1992

483

Др Милан Тодоровић

     

484

Вељко Костић, Љиљана Костић

Хемилско – технолошки рексикон

Београд

1997

485

Гордана Николић-Алексић

Приручник за индустријску прераду воћа и поврћа

Београд

1989

486

Мартин Вареш

Основи конзарвисања намирница

Београд

1991

487

Миријан Царић

Технологија концентрованих и сушених млечних производа

Београд

1990

488

Савезни завод за здравствену заштиту

Вода за пиће: стандардне методе за испитивање хигијенске исправности

Београд

1990

489

Институт за научна истраживања  -

Наука у пракси

Београд

1990

490

''ПКБ Агроекономик''

     

491

Југословенско друштво за заштиту вода

Заштита 82

Београд

1982

492

Заједнца виших школа Србије

Зборник радова наставника за друштвене и природне науке 1985

Београд

1985

493

Ратко Јанков

Пррактикум изу органске хемије

Београд

1979

494

Момичило Стефановић

О хемијском саставу крви у летаргичној хипотермији

Београд

1952

495

Кост Петковић

Редукцја амида, киселина и л,3 – кето естара помоћу литијумалуминијум хидрида

Београд

1956

496

Институт за оргнизацију рада

Зборник радова

-

-

497

Весна Лековић

Сировина за прераду воћа и поврћа (скрипта)

Београд

1979

498

Станојевић Драган

Уџбеник франбцуског језика

Пожаревац

2000

499

Институт за научна истраживања  -  ''ПКБ Агроекономик''

Наука у пракси

Београд

1990

500

Станојевић Драган 

Уџбеник франбцуског језика

Пожаревац

2000