Политика квалитета

 

ПОЛИТИКА КВАЛИТЕТА

 

 

pdf        Извештај о самовредновању ВТШСС Пожаревац

pdf        Књига прилога

pdf        Извештај о раду Школе за 2015/16

pdf        План рада Школе за 2016/17

pdf        Календар рада Школе за 2016/17