Распоред просторија

Распоред просторија Одсека Примењене инжењерске науке Пожаревац (ВТШСС Пожаревац)

 

 

Aнекс
Број Назив просторије
A01 Интернет учионица
A02 Учионица
A03 WC
A04 Учионица
A05 Учионица
A06 Кабинет
A07 Лабораторија за машинску обраду
A08 Лабораторија маш. материјале и тех. контролу
A09 Машинска радионица
A10 Фотокопитница
Ходник
Приземље
Број Назив просторије
1 Учионица
2 Лабораторија за биолошке науке
3 Лабораторија за физичко хемијске науке
4 Просторија за хемикалије, посуђе и припрему
5 Просторија за инструменталне анализе
6 Лабораторија за прехрамбену технологију
7 Портирница
8 Скриптарница
9 WC
10 Благајна
11 Рачуноводство
12 Студентска служба
13 Лабораторија за електротехничка мерења
  Ходник

 

 

 

 

 

 

 

 

СПРАТ
Број Назив просторије
101 Учионица
102 Секретар
103 Директор
104 Амфитеатар
105 Кабинет
106 Рачунски центар
107 Чајна кухиња
108 WC
109 Кабинет
112 Учионица
Ходник

 

 

 

 

 

 

 

 

Поткровље
Број Назив просторије
201 Библиотека
202 Кабинет
203 Кабинет
204 Кабинет
205 Кабинет
206 Кабинет
207 WC
208 Учионица
Таван
  Ходник