Акредитација школе

ОДЛУКА О АКРЕДИТАЦИЈИ ШКОЛЕ

 

УВЕРЕЊЕ О АКРЕДИТАЦИЈИ ВИСОКОШКОЛСКА УСТАНОВЕ

 

ОДЛУКЕ и УВЕРЕЊА О АКРЕДИТАЦИЈИ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

 


Електротехника и рачунарство
 

 


Заштита Животне Средине

 


Машинство
 

 

 
Заштита биља
 
Прехрамбена Технологија
и нутриционизам
 

 

 

 

 


 Електротехника и рачунарство

Основне струковне студије

Уверење о акредитацији студијског програма

Одлука о акредитацији студијског програма

Специјалистичке струковне студије

Уверење о акредитацији студијског програма

Одлука о акредитацији студијског програма

 


 Заштита Животне Средине

Основне струковне студије

Уверење о акредитацији студијског програма

Одлука о акредитацији студијског програма

Специјалистичке струковне студије

Уверење о акредитацији студијског програма

Одлука о акредитацији студијског програма

 


 Машинство

Основне струковне студије

Уверење о акредитацији студијског програма

Одлука о акредитацији студијског програма

Специјалистичке струковне студије

Уверење о акредитацији студијског програма

Одлука о акредитацији студијског програма

 


 Заштита биља

Основне струковне студије

Уверење о акредитацији студијског програма

Одлука о акредитацији студијског програма

Специјалистичке струковне студије

Уверење о акредитацији студијског програма

Одлука о акредитацији студијског програма

 


 Прехрамбена Технологија и нутриционизам

Основне струковне студије

Уверење о акредитацији студијског програма

Одлука о акредитацији студијског програма

Специјалистичке струковне студије

Уверење о акредитацији студијског програма

Одлука о акредитацији студијског програма