Пројекат: Дефинисање степена угрожености шума са предлогом система заштите шума од пожара на подручју Србије

 

Управа за шуме - лого   ВТШСС - лого

Назив пројекта:

Дефинисање степена угрожености шума са предлогом система заштите шума од пожара на подручју Србије

1. Министарствo Пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије – Управа за шуме

2. Висока техничка школа струковних студија - Пожаревац

 


 

Дефинисање степена угрожености шума са предлогом система заштите шума од пожара на подручју Србије - Извештај јул 2016. године