Пројекат: Јoint project for conservation and sustainable use of plant genetic resources from border areas as consequences of climate change

 

Interreg IPA logo SRB JPG cirilica

Висока техничка школа струковних студија из Пожаревца је започела пограничну сарадњу са Факултетом за Хортикултуру и Шумарство, Банатског Универзитета за Пољопривреде науке и Ветерину “King Michael I of Romania” из Темишвара

Сарадња је резултирала пројектом под називом "Јoint project for conservation and sustainable use of plant genetic resources from border areas as consequences of climate change", акронима Germosave. Пројекат је финансиран средствима из IPA фондова Европске Уније. Главни циљ пројекта је формирање банке гена семена аутохтоних врста воћа и винове лозе, како у Браничевском округу, тако и у Банатском.

Датум када је отпочела реализиција наведеног пројекта је 21.04.2017. У оквиру припремне фазе за пројекат, чланови пројектног тима из Високе техничке школе су активно учествовали у низу едукативних радионица, у циљу боље припремљености и лакшег савладавања пројектом предвиђених циљева. Последњи такав састанак са партнерима са Факултета из Темишвара одржан је 12.06.2017. у Високој педагошкој школи у Вршцу.

У првом тромесечју пројекта од активности је још предвиђена и Конференција у Темишвару 21.06.2017., са циљем упознавања јавности и медија о пројектим активностима и резултирајућим циљевима.

 


 

За више информација посетите нови сајт пројекта

 

Тендер за услугу организације, доставе и сервирања хране и пића на адресу наручиоца (кетеринг)

 

Обавештење о додели уговора

 

Све вести везане за овај пројекат