Упис 2018

К О Н К У Р С – ПРВИ УПИСНИ РОК 2015.

 Zaglavlje

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРЕДСТОЈЕЋЕМ УПИСУ

 

 

У прву годину студија за школску 2018/2019 годину Висока техничка школа струковних студија Пожаревац уписaће укупно 280 студената

 

165 студената који се финансирају из буџета

 

115 студената који плаћају школарину

 

на следећим студијским програмима:

 

Буџет

Самофинансирајући

Заштита биља

33

17

Заштита животне средине

33

27

Електротехника и рачунарство

33

27

Машинство

33

27

Прехрамбена технологија и нутриционизам

33

17

 

 

Kандидати полажу пријемни испит из:

 

-МАТЕМАТИКЕ

за студијске програме Машинство и Електротехнике и рачунарства

 

 

-ХЕМИЈЕ ИЛИ БИОЛОГИЈЕ ИЛИ МАТЕМАТИКЕ,

за студијске програме Заштита биља, Заштита животне средине  и Прехрамбена технологија и нутриционизам.

 

 

 

Школарина за самофинансирајуће студенте износи 55.000,00 динара.

 

Школарина за студенте странце износи 1300 америчких долара, у динарскoј противредности.

 

Све ближе информације могу се добити на телефоне 012-531-667 и 531-668 као и на сајту Школе www.vts-pozarevac.edu.rs

 

 

директор ВТШСС

                                                                                              др Владан Ђулаковић