Распоред наставе за специјалистичке студије

 Заштита биља – Специјалистичке студије

Распоред наставе:

1. Фитофармација, токсикологија и екотоксикологија  17.12.2014. у 15:00

2. Специјална ентомологија  

уводно предавање четвртак 18.12,2014. у 15:00
Предавање Понедељак 22.12.2014 у 17:00
Вежбе Уторак 23.12.2014 у 16:00
Предавање Среда 24.12.2014 у 14:00
Вежбе Уторак 13.01.2015 у 16:00
Предавање Среда 14.01.2015 у 16:00

 

3. Третман отпада и рециклажа 24.12.2014. у 12:00

4. Законска регулатива у заштити биља  25.12.2014. у 15:00

 

 Екологија – Специјалистичке студије

 

Распоред наставе:

1. Хумана екологија 16.12.2014. у 12:00

2. Екологија коровских биљака 12.12.2014. у 10:30 и 19. у 8:00

3. Статистичка контрола квалитета и ризик анализа 15.12.2014. у 11:00

 

На првом термину студенти треба да се определе за изборне предмете.