Висока Техничка Школа

За потребе општинске администрације зграда је саграђена 1871.године на иницијативу тадашњег председника општине Богдана Несторовића, и одборника Александра Николајевића, Јоце Миленковића и Богдана Ђорђевића. Пројекат зграде је израдио Николе Пашић, још 1868. године, касније дугогодишњи председник владе Краљевине Србије и Краљевине СХС. Новац за изградњу општинске зграде је позајмљен од црквеног фонда.

 

 

Зграда је направљена тако што се у једном делу зграде налазио општински суд, просторије за администрацију а у приземљу према Немањиној улици је била општинска гостионица, која је према потреби имала и друге намене. На спрату изнад гостионице је постојала велика сала у којој су често приређиване прославе, приредбе и игранке. У дворишту општине се првобитно налазила поштанска станица из које су полазила поштанска кола кроз пролаз зграде, који се налазио на садашњем улазу. Касније је овај простор прерађен у башту са летњом позорницом. Због овакиве концепције, дуго година је ова зграда була позната као општинска механа, која се у склопу зграде налазила скоро три деценије. Изграђена у Г облику, ослоњена на две важне улице, била  је најуочљивија зграда на тадашњем тргу “Мала пијаца”. У време када је саграђена, била је највећи објекат у граду.

 

 

 

Током историје, више пута је мењала своју намену, тако да се у време Првог светског рата у њој налазила најпре Аустро-Угарска команда, а потом и Бугарска. Између рата, поред осталог, се у делу зграде налазила Општа амбуланта. После рата је коришћена као управна зграда појединих предузећа.

 

 

Од 1985.године користи се као зграда Више техничке школе, што је и остала до данас.