Седница Наставно-стручног већа - 03.2.2023. г.

 

Обавештавамо све чланове наставно стручног већа Одсека ПИН Пожаревац, да ће се електронска седница већа одржати дана 03.02.2023.г. у 11 часова (петак).

Молимо Вас да будете ажурни у одговорима због потребе усвајања тема за завршне радове. 

 

 

С поштовањем 

АТССБ ПИН Пожаревац.