Електронска седница Наставно-стручног већа - 17.06.2022. г.

 

Седница НСВ одсека ПИН Пожаревац,  одржаће се електронским путем 17.06.2022.g. (а због потребе доношење одлуке о дипломских о специјалистичким радовима и темама).Сав потребан материјал ће бити достављен електронским путем.