Предавања: "Дигитална форензика, јуче, данас и сутра" и "Аутоматизација средњенапонске дистрибутивне мреже"

 

  pdf

VTS Grb NOVI providan

 

 

Академија техничких струковних студија, Београд

Висока техничка школа Пожаревaц

позива вас да у четвртак, 12. децембра 2019. године са почетком у 11 сати
у просторијама Школе Немањина 2, Пожаревац

присуствујете предавањима

 

 

Мр Драган Чакаревић, дипл.ел. инж.

Институт за ИКТ, Београд

 

Дигитална форензика, јуче, данас и сутра

 

Сајбер криминал. Од форензике до сајбер форензике. Тренутно стање, методе, технике и алати, стандарди и организационе, људске, техничке и друге претпоставке функционисања. Техничко-технолошкe препрекe и препреке правне природе. Предлози за активности и законска решења.

 


 

 

Мр Душан Вукотић, дипл.ел. инж.

ОДС "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, Дирекција за управљање ДЕЕС

Специјалиста за управљање ДЕЕС

 

 

 

Аутоматизација средњенапонске дистрибутивне мреже

 

Концепција аутоматизације средњенапонске дистрибутивне мреже (СНДМ). Пресек стања аутоматизације СНДМ ОДС. Типизација прикључења корисника ДС (значајни купци, електране). Нови правци развоја аутоматизације СНДМ ("Self-Healing", IoT).

 

Погледајте биографије предавача на следећој страни.

 

 

Програм скупа:

 

 

- 11:00 – Информација о оснивању Академије техничких струковних студија, Београд

 

 - 11:10 – Прво предавање

 

- Пауза за кафу

 

- 12:30 – Друго предавање

 

- Коктел

 

Pozivnica predavanja decembar 2019 12 12 potpis 001

 

 

 

 


Кратке биографијe предавача

 

Душан Вукотић је рођен 1968.године у Београду. Електротехнички факултет у Београду  је уписао 1987.године, на коме је дипломирао 1993.године на смеру "Електроенергетски системи" са дипломским радом из области секундарне регулације ЕЕС код професора др Милана Ћаловића. Исте године је уписао магистарске студије, које је завршио 1999.године одбраном магистарског рада из области естимације стање електродистрибутивне мреже, код ментора професора др Милана Ћаловића.

 

Од 1994.године је стално запослен у бившој "Електродистрибуцији Београд", где је обављао послове на неколико радних места у Дирекцији за управљање и одржавање ДЕЕС. Радну каријеру је започео у Служби за испитивање, да би после пар година свој радно ангажовање наставио на пословима рада са SCADA системом, али и анализе и планирање ДЕЕС. Од 2017. године се налази на радном месту специјалисте за управљање у оквиру Дирекције за управљање ДЕЕС у ОДС "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд.

 

Током већег део своје каријере интензивно се бавио унапређењем SCADA система и аутоматизације СНДМ, као и пословима анализе и планирањем рада ДЕЕС у циљу њеног оптималног рада на дистрибутивном подручју града Београда.

 

Председник је ИСС КС N057  Управљање и комуникација у електроенергетском систему.

Председник је ЦИРЕД СРБИЈА СТК-3 - Заштита и управљање у дистрибутивним мрежама.

Члан је ЦИГРЕ СРБИЈА СТК Ц6 - Дистрибутивни системи и дистрибуирана производња.

Члан је IEC TC 57 WG14 која ради на изради серије стандарда IEC 61968.

Члан је Скупштине Института за стандардизацију Србије и Стручног савета за стандардизацију из области електротехнике.

Члан радне групе "Energy Community" која дефинише примену "prosumer"-а.

Члан Инжењерске коморе Србије (лиценце 350, 351, 450, 451).

 

 

Драган Чакаревић је дипломирао и магистрирао са темом из области сајбер форензике на Електротехничком факултету у Београду. Преко двадесет година је форензичарско искуство стицао упоредо са радом у домаћим и страним компанијама и државним институцијама. Од 2011. године се искључиво бави истрагама, дигиталном и сајбер форензиком, те вештачењима у области информационих технологија. Вештачи пред Апелационим судом у Београду, Вишим судовима у Србији, Привредним судом у Београду и основним судовима у Београду и Србији. Ангажован је у истрагама од стране основних и виших јавних тужилаштава у Србији као и за потребе ВЈТ у Београду, Посебног одељења за борбу против високотехнолошког криминала. Вештачи и у многим вансудским случајевима и пружа саветничке услуге домаћим и страним компанијама.

 

Положио је стручни испит за електроинжењера. Стекао је међународно признати сертификат компјутерског форензичара (CHFI/EC Council). Поседује лиценцу МУП Србије за обављање детективских послова. Уписан је у Регистар сталних судских вештака који се води код Министарства правде Републике Србије за област електротехнике и информационих технологија. Уписан је у Регистар ИТ експерата Европске комисије. Специјални је консултант UNOPS (United Nations Office for Project Services). Пуноправни је члан Међународне асоцијације специјалиста за компјутерску истрагу (IACISInternatonal Assotiation of Computer Investigative Specialist), Института инжењера електротехнике и електронике (IEEE) и Међународног савета детектива (CII).

 

Предавач је по позиву на програмима из области сајбер форензике Универзитета у Београду. Учесник је многих конфереција, форума и симпозијума и аутор/коаутор је више стручних радова.

 

Суоснивач је и директор Института за ИКТ, јединог правног лица које је код надлежног Министарства правде Републике Србије регистровано за послове вештачења у области информационих и комуникационих технологија.