Заказивање седнице Наставно-стучног већа за 27.12.2019. г. у 12 ч.

 

На основу члана 65 Закона о високом образовању и члана 25 Статута ВТШСС заказује се седница Наставно-стручног већа

 

 

 

Седница Наставно-стручног већа одржаће се у петак 27.12.2019.у 12 часова.

 

 

за Наставно-стручно веће