Заказивање седнице Наставно-стучног већа за 04.12.2019. г. у 11 ч.

 

На основу члана 65 Закона о високом образовању и члана 25 Статута ВТШСС заказује се седница Наставно-стручног већа 

већа и предлаже следећи

 

дневни ред:

 

  1. Усвајање записника са претходне седнице Наставно-стручног већа
  2. Завршни и специјалистички радови.
  3. Именовање комисије за писање извештаја за избор наставника за уже наставно научну област физика, хемија
  4. Календар рада
  5. Разно

 

 

Седница Наставно-стручног већа одржаће се у среду 04.12.2019.у 11 часова.

 

за Наставно-стручно веће