Заказивање седнице Наставно-стучног већа за 05.09.2019. г. у 11 ч.

 

На основу члана 65 Закона о високом образовању и члана 25 Статута ВТШСС директор ВТШСС Пожаревац заказује седницу Наставно-стручног већа и предлаже следећи:

 

Дневни ред

  1. Усвајање записника са претходне седнице Наставно-стручног већа
  2. Завршни и специјалистички радови
  3. Информација о одлуци Владе РС о формирању Академије техничких струковних студија
  4. Понављање конкурса за избор асистента за област машинства
  5. Разно-завршетак специјалистичких радова

 

 

Седница Наставно-стручног већа одржаће се у четвртак 05.09.2019.у 11 часова.

 

за Наставно-стручно веће