Заказивање седнице Наставног-стучног већа за 17.05.2019. г. у 11 ч.

На основу члана 65 Закона о високом образовању и члана 25 Статута ВТШСС директор ВТШСС Пожаревац заказује седницу Наставно-стручног већа и предлаже следећи

 

дневни ред: 

  1. Усвајање записника са претходне седнице Наставно-стручног већа
  2. Завршни и специјалистички радови.
  3. Усвајање Правилника о мастер студијама
  4. Именовање комисије  за писање  извештаја по расписаном конкурсу за стручног сарадника и асистента за област машинства.
  5. Приговор кандидата др Љ Јосимовића на извештај Комисије за избор предавача за ужу научно наставну  област информационе технологије, и одговор именоване комисије.
  6. Одлука у избору у звање предавача за ужу научно наставну област информационе технологије
  7. Одлука о предаји документације за мастер струковне студије
  8. Разно-Монографија

 

Седница Наставно-стручног већа одржаће се у петак 17.05.2019. у 11 часова.

 

за Наставно-стручно веће