Заказивање седнице Наставног-стучног већа за 18.04.2019. г. у 10 ч.

На основу члана 65 Закона о високом образовању и члана 25 Статута ВТШСС директор ВТШСС Пожаревац заказује седницу Наставно-стручног већа и предлаже следећи дневни ред:

 

 

Седница Наставно-стручног већа одржаће се у четвртак 18.04.2019. у 10 часова.

 

за Наставно-стручно веће