Заказивање седнице Наставног-стучног већа за 14.03.2019. г. у 11 ч.

На основу члана 65 Закона о високом образовању и члана 25 Статута ВТШСС директор ВТШСС Пожаревац заказује седницу Наставно-стручног већа и предлаже следећи

 

 

Седница Наставно-стручног већа одржаће се у четвртак 14.03.2019. у 11 часова.

 

за Наставно-стручно веће