Састанак Комисије за пријем студената на специјалистичке студије на одсеку ЗЖС, ЗБ и ПТиН

 

 

Комисија за пријем студената на специјалистичке студије на одсеку Заштите животне средине, Заштита биља и Прехрамбена технологија и нутриционизам у саставу:

 

др Јасминка Ђорђевић Милорадовић, председник

др Миливоје Миловановић

др Славица Чабрило

др Татјана Секулић

 

Састаће се у четвртак 01.11.2018.г. у 1000

 

 

помоћник директора

др Јасминка Ђорђевић Милорадовић