Заказивање седнице Савета ВТШСС за 12.06.2018. у 12.00 часова

На основу члана 7.Пословника о раду Савета ВТШСС Пожаревац,  председник Савета Високе техничке школе струковних студија Пожаревац заказује седницу Савета Школе за 12.06.2018. у 12.00ч. и предлаже следећи

 

дневни ред:

 

 

1. Усвајање записника са претходне седнице Савета

2. Усвајање Правилника о организацији послова и систематизацији радних места

3. Усвајање Правилника о избору у звање наставника и сарадника

4. Усвајање Правилника о упису на основне струковне и специјалистичке струковне студије

5. Усвајање Правилника о оцењивању и самовредновању

6. Разно

 

Председник Савета Школе

др Радиша Стефановић