Заказивање седнице Наставног већа за 29.06.2018. г. у 11 ч.

 

 

На основу члана 65 Закона о високом образовању и члана 30 Статута ВТШСС

директор ВТШСС Пожаревац заказује седницу Наставног Већа и предлаже следећи

 

 

дневни ред:

 

 

 

1. Усвајање записника са претходне седнице Наставно-стручног већа

2. Дипломски и специјалистички радови

3. Усвајање Извештаја за избор  у звања наставника

4. Расписивање конкурса за избор у звање наставника

5. Анализа уписа 2018/2019.г.

6. Припреме за акредитацију мастер струковних студија и других специјализованих курсева

7. Годишњи одмори

8. Разно

 

 

 

Седница Наставног већа одржаће се у петак 29.06.2018.г. у 11 часова.

 

 

за Наставно веће