Заказивање седнице Наставног већа за 24.05.2018. г. у 11 ч.

 

 

На основу члана 65 Закона о високом образовању и члана 30 Статута ВТШСС

директор ВТШСС Пожаревац заказује седницу Наставног Већа и предлаже следећи

 

 

дневни ред:

 

 

 

1.  Усвајање записника са претходне седнице Наставног већа

 

2.  Дипломски и специјалистички радови


3.  Разматрање предлога:

 

Правилника о организацији послова и систематизацији радних места


Правилника о избору у звање наставника и сарадника


Правилника о упису на основне струковне и специјалистичке струковне студије

 

4.  Разно

 

 

 

Седница Наставног већа одржаће се у четвртак 24.05.2018.г. у 11 часова.

 

 

за Наставно веће