Заказивање седнице Наставног већа за 25.01.2018. г. у 11 ч.

 

 

На основу члана 65 Закона о високом образовању и члана 30 Статута ВТШСС директор ВТШСС Пожаревац заказује седницу Наставног Већа и предлаже следећи

 

дневни ред:

 

1.    Усвајање записника са претходне седнице Наставног већа
2.    Дипломски и специјалистички радови
3.    Сагласност за ангажовање наставника на ВППШ-Прокупље
4.    Организација Етно пиће Браничева и презентација сирева
5.    Текућа питања

 

Седница Наставног већа одржаће се у четвртак 25.01.2018.г. у 11часова.

за Наставно веће