Заказивање седнице Наставног већа за 28.8.2017. године

 

На основу члана 55 Закона о високом образовању и члана 30 Статута ВТШСС директор ВТШСС Пожаревац заказује седницу Наставног већа и предлаже следећи

 

дневни ред:

 

1.    Усвајање записника са претходне седнице Наставног већа

2.    Дипломски и специјалистички радови

3.    Упис 2017/2018.г. 

4.    Извештај Комисије за избор наставника за ужу научну област математика

5.    Почетак школске године

6.    Распоред часова за школску 2017/2018

7.    Разно

  

 

Седница Наставног већа одржаће се у понедељак 28.8.2017.г. у 11 часова

 

          за Наставно веће