Заказивање седнице Наставног већа за 22.6.2017. године

 

На основу члана 55 Закона о високом образовању и члана 30 Статута ВТШСС директор ВТШСС Пожаревац заказује седницу Наставног већа и предлаже следећи

 

дневни ред:

 

1.    Усвајање записника са претходне седнице Наставног већа

2.    Дипломски и специјалистички радови

3.   Упис 2017/2018.г.

4.   Септембарски и октобарски испитни рок

5.   Годишњи одмори

6.   Захтев за давање сагласности за ангажовање проф.стр.студија – Висока пословна школа струковних студија Ваљево.

7.   Разно

  

 

Седница Наставног већа одржаће се у четвртак 22.6.2017.г. у 11 часова

 

          за Наставно веће