Календар рада за 2018. годину

 

РЕАЛИЗАЦИЈА СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

 

•   Сви студијски  програми  и на основним и на специјалистичким струковним студијама у току школске године биће реализовани у целини од стране конкретних извршилаца.

•   Наставни процес је централни задатак школе и свих наставника појединачно у оквиру сваког. сектора рада.

•   Наставни процес се одвија искључиво по распореду часова а у оквиру наставних часова чије је трајање јасно предвиђено. Наставнику није дозвољено да самоиницијативно мења распоред часова, трајање часа и слично. Евентуалне промене и одступања од распореда могу се допустити ако такву потребу утврди и одобри директор.

•   Настава се изводи у пословним просторијама Школе, а пракса у радним организацијама.

 

КАЛЕНДАР РАДА

 

Реализација наставе по семестрима
 
Зимски семестар 2. октобар 2017. – 12. јануар 2018.
Летњи семестар 19. фебруар 2018. – 8. јун 2018.
Летњи распуст / колективни годишњи одмор 16. јул 2018 – 20. август 2018.
Први и други уписни рок за упис студената у прву годину студија у складу са терминима које пропише Министарство просвете.
ИСПИТНИ РОКОВИ
Пријављивање испита Испитни рок
Јануарско – фебруарски рок 09.01.2018. - 12.01.2018. 17.01.2018. - 12.02.2018.
Априлски рок 10.04.2018. - 13.04.2018. 16.04.2018. - 30.04.2018.
Јунски рок 04.06.2018. - 08.06.2018. 11.06.2018. - 02.07.2018.
Септембарски рок 27.08.2018. - 31.08.2018. 03.09.2018. - 15.09.2018.
Октобарски рок 19.09.2018. - 22.09.2018. 29.09.2018. - 05.10.2018.
Октобар 2 по одлуци наставног већа
 
НЕРАДНИ ДАНИ/ПРАЗНИЦИ/РАСПУСТ
државни празник 11.11.2017.
Новогодишњи и божићни 31.12.2017. - 09.01.2018.
државни празник 15.02.2018. - 16.02.2018.
ускршњи 06.04.2018. - 09.04.2018.
државни празник 30.04.2018. - 02.05.2018

 

•   Обавезе наставника у наставном процесу су 6 часова седмично, што просечно износи 180 сати годишње.

•   Дати класични календар рада може се кориговати ако наступе разлози за његову промену, пре свега, мисли се на заједничку политику која се остварује у области школства преко Министарства просвете.