Други уписни рок - Листа пријављених кандидата за полагење пријемног испита - 05.09.2019.

 

RB Редни број пријаве Име Име једног родитеља Презиме ЈМБГ Успех из средње школе Број бодова Испит
  I II III IV
1 Е 001 Ђорђе Миодраг Миладиновић 1102987762064 2.27 2.56 2.29 2.5 19.24 Математика
2 Е 002 Михајло Ненад Радојковић 2008000760038 4.07 3.33 2.83 3.25 26.96 Математика
3 Е 003 Михајло Зоран Јевремовић 2106000762016 4.20 4.00 3.83 2.92 29.90 Математика
4 ЗБ 001 Снежана Малиша Лукић 0604983767012 3.17 3.00 3.08 3.07 24.64 Биологија
5 ЗБ 002 Урош Иван Петровић 1001001762044 4.68 4.79 4.91 5.00 38.76 Биологија
6 ЗБ 003 Стефан Слађан Стојићевић 2808998762019 3.53 3.53 3.38 3.76 28.40 Биологија
7 ЗБ 004 Илија Миодраг Страиновић 1402001762022 3.58 3.57 3.69 3.75 29.18 Биологија
8 ЗБ 005 Андријана Весељко Перић 2907001768819 4.38 4.70 4.71 (blank) 27.58 Биологија
9 ЗБ 006 Лука Милутин Шаљић 1307998760013 2.60 3.33 3.80 4.00 27.46 Биологија
10 ЗБ 007 Радиша Роберт Димовски 0205994762029 2.00 2.00 2.00 2.00 16.00 Биологија
11 ЗБ 008 Милица Зоран Ивошевић 2412990715177 3.50 3.49 3.54 4.50 30.06 Биологија
12 ЗЖС 001 Милица Горан Мацић 2212996765029 3.15 3.42 3.77 3.69 28.06 Биологија
13 ЗЖС 002 Анђела Саша Стевановић 2109000767025 5.00 4.71 4.08 4.54 36.66 Биологија
14 ЗЖС 003 Николај Предраг Николић 3012998762064 4.71 4.80 4.75 5.00 38.52 Биологија
15 ЗЖС 004 Јелена Вицко Јовановић 2009000767012 2.92 3.00 3.85 3.77 27.08 Биологија
16 М 001 Дарко Јоца Јанковић 2803974762016 4.00 3.60 3.55 3.23 28.76 Математика
17 М 002 Ђорђе Александар Калањ 2012999762013 3.53 3.50 3.09 3.00 26.24 Математика
18 М 003 Душан Дарко Миланковић 1002001760013 2.92 2.71 2.77 3.00 22.80 Математика
19 М 004 Небојша Живорад Светисављевић 2207972762017 2.64 2.53 2.50 (blank) 15.34 Математика
20 М 005 Стеван Горан Ђорђевић 0801996720058 3.00 2.50 2.92 3.17 23.18 Математика
21 ПТИН 001 Јелена Сава Савић 1308993765021 3.31 3.20 2.88 (blank) 18.78 Хемија
22 ПТИН 002 Кристина Груја Марић 0507000767031 3.67 3.67 2.86 3.33 27.06 Биологија
23 ПТИН 003 Стефан Јасмин Младеновић 0501001762035 3.31 3.08 2.79 2.71 23.78 Биологија
24 ПТИН 004 Анђела Невенка Станковић 2108001765011 2.62 2.42 2.36 (blank) 14.80 Биологија
25 ПТИН 005 Јована Славиша Панић 0305997727229 4.00 2.00 2.00 2.00 20.00 Биологија