Коначна ранг листа - први поновљени уписни рок - 12.07.2018

Први поновљени уписни рок - Коначна ранг листа 12. јул 2018.

 


Електротехника и рачунарство
 

 


Заштита Животне Средине

 


Машинство
 

 

 
Заштита биља
 
Прехрамбена Технологија
и нутриционизам  
 

 

 

 

Електротехника и рачунарство

 

Кандидати од редног броја 1  па закључно са редним бројем 2 се сами финансирају

 

 

RB Редни број пријаве Име Име једног родитеља Презиме Успех из средње школе Број бодова Испит Поена са испита Укупно
I II III IV
1 Е101 Јована  Срђан Јовановић 3.69 4.62 4.79 4.92 36.04 Математика 45 81.04
2 Е102 Јован Слободан Грујовић 4.53 4.21 4.53 3.85 34.24 Математика 26 60.24

 

 

Заштита животне средине

 

Кандидат закључно са редним бројем 1 финасира се из буџета Републике Србије

 

 

RB Редни број пријаве Име Име једног родитеља Презиме Успех из средње школе Број бодова Испит Поена са испита Укупно
I II III IV
1 ЗЖС101 Драган Томислав Стојичић 2.00 2.00 2.38 2.09 16.94 Биологија 34 50.94

 

 

Машинство

 

Кандидати од редног броја 1  па закључно са редним бројем 7 финасирају се из буџета Републике Србије

 

 

RB Редни број пријаве Име Име једног родитеља Презиме Успех из средње школе Број бодова Испит Поена са испита Укупно
I II III IV
1 М105 Милица Радисав Илић 4.87 4.86 4.77 4.93 38.86 Математика 47 85.86
2 М103 Јован Бојан Пауновић 4.67 4.50 4.00 4.29 34.92 Математика 29 63.92
3 М104 Милош Зоран Живковић 3.53 3.73 3.15 0.00 20.82 Математика 37 57.82
4 М102 Милица Саша Перић 2.00 2.00 2.00 0.00 12.00 Математика 40 52.00
5 М101 Мирослав Вељко Маринковић 2.64 2.50 2.60 0.00 15.48 Математика 36 51.48
6 М107 Никола Јован Шпадијер 2.79 2.69 3.13 3.56 24.34 Математика 27 51.34
7 М106 Бојан Бобан Момировић 2.64 2.93 3.00 3.50 24.14 Математика 27 51.14

 

 

Заштита биља

 

Кандидати од редног броја 1  па закључно са редним бројем 2 финасирају се из буџета Републике Србије

 

 

RB Редни број пријаве Име Име једног родитеља Презиме Успех из средње школе Број бодова Испит Поена са испита Укупно
I II III IV
1 ЗБ 102 Марко Драган Живковић 3.27 3.31 3.78 3.50 27.72 Биологија 46 73.72
2 ЗБ 101 Александар Ненад Спасић 3.80 3.72 4.10 0.00 23.24 Биологија 36 59.24

 

 

 

Прехрамбена технологија и нутриционизам

 

Кандидати од редног броја 1  па закључно са редним бројем 6 финасирају се из буџета Републике Србије

 

 

RB Редни број пријаве Име Име једног родитеља Презиме Успех из средње школе Број бодова Испит Поена са испита Укупно
I II III IV
1 ПТИН103 Анђела  Горан Младеновић 3.38 3.27 3.92 4.33 29.80 Биологија 44 73.80
2 ПТИН106 Кристина Дејан Станојевић 2.92 2.50 2.31 2.31 20.08 Биологија 40 60.08
3 ПТИН102 Милош Драган Стојићевић 3.00 3.60 3.86 0.00 20.92 Биологија 38 58.92
4 ПТИН105 Анђела  Дејан Здравковић 3.56 3.07 3.83 4.15 29.22 Хемија 26 55.22
5 ПТИН104 Миља Драган Филиповић 2.30 3.26 3.15 0.00 17.42 Биологија 36 53.42
6 ПТИН101 Милица Далибор Благојевић 2.38 2.90 2.64 0.00 15.84 Биологија 36 51.84