Коначна ранг листа - други уписни рок - 07.09.2017

Други уписни рок - Коначна ранг листа 07. септембар 2017.

 


Електротехника и рачунарство
 

 


Заштита Животне Средине

 


Машинство
 

 

 
Заштита биља
 
Прехрамбена Технологија
и нутриционизам  
 

 

 

 

Електротехника

 

Кандидати од редног броја 1  па закључно са редним бројем 4 се сами финансирају

 

RB Име Име једног родитеља Презиме ЈМБГ Успех из средње школе Број бодова Испит Поена са испита Укупно
I II III IV
1 Милица Дејан Миленковић 0812998767029 3.94 3.73 3.58 3.85 30.20 Математика 50 80.20
2 Милан Златко Миладиновић 2509990762020 3.63 4.20 3.54 3.64 30.02 Математика 50 80.02
3 Саша Милован Стојановић 0708996762028 2.87 2.66 2.92 3.00 22.90 Математика 10 32.90
4 Марко Небојша Стојановић 3108998974832 2.80 2.66 2.66 2.83 21.90 Математика 10 31.90

 

 

Заштита животне средине

 

 Кандидат са редним бројем 1 се сам финансира 

 

RB Име Име једног родитеља Презиме ЈМБГ Успех из средње школе Број бодова Испит Поена са испита Укупно
I II III IV
1 Милош Мијајло Миловановић 0501997760025 3.56 2.26 2.63 2.70 22.30 Биологија 40 62.30

 

 

Машинство

 

Кандидат са редним бројем 1 финасира се из буџета Републике Србије
Остали кандидати нису задовољили или нису изашли на пријемни испит

 

RB Име Име једног родитеља Презиме ЈМБГ Успех из средње школе Број бодова Испит Поена са испита Укупно
I II III IV
1 Немања Јован Стефановић 0912988762066 2.60 2.60 2.54 3.66 22.80 Математика 35 57.80
2 Љубица Душан Јовановић 2511998767026 4.50 4.07 4.54 5.00 36.22 Математика   36.22

 

 

Заштита биља

 

Кандидати закључно са редним бројем 6 финасирају се из буџета Републике Србије

 

RB Име Име једног родитеља Презиме ЈМБГ Успех из средње школе Број бодова Испит Поена са испита Укупно
I II III IV
1 Милица Ненад Рајковић 2308998767034 3.77 4.09 4.70 4.82 34.76 Биологија 54 88.76
2 Милош Вујица Сребрић 1604993710128 3.00 2.66 2.83 2.71 22.40 Биологија 56 78.40
3 Александар Драгиша Трифуновић 0503995762023 3.35 3.27 3.00 2.90 25.04 Биологија 52 77.04
4 Владимир Душан  Димитријевић 1012994762038 3.13 3.26 2.92 3.92 26.46 Биологија 50 76.46
5 Ивана Пера Живојнов 0103996767047 3.37 2.73 3.00 3.54 25.28 Биологија 48 73.28
6 Вук Душан Димитријевић 1711995762010 3.19 3.56 2.69 2.86 24.60 Биологија 34 58.60

 

 

Прехрамбена технологија и нутриционизам

 

Кандидати закључно са редним бројем 2 се сами финансирају
Остали кандидати нису задовољили или нису изашли на пријемни испит

 

RB Име Име једног родитеља Презиме ЈМБГ Успех из средње школе Број бодова Испит Поена са испита Укупно
I II III IV
1 Стефан Владан Милосављевић 3009997763813 2.93 3.50 3.92 4.50 29.70 Хемија 47 76.70
2 Филип Станиша Живановић 1407998763815 2.93 2.81 2.79 2.64 22.34 Биологија 50 72.34
3 Младен Жикица Ацић 1001000762032 2.69 3.10 2.18   15.94 Биологија   15.94