ЗЖС и ЗБ - Микробиологија - испитна питања за 2021/22

ИСПИТНА ПИТАЊА ИЗ МИКРОБИОЛОГИЈА

pdf1

За школску 2021/22

Бактериологија

 1. Морфолошки типови бактерија
 2. Ултраструктуре бектеријске ћелије-спољашње структуре
 3. Ћелијски зид бактеријске ћелије
 4. Цитолазма
 5. Споре и спорогенеза

 

Систематика микроорганизама

 1. ОТКРИЋЕ, ОСОБЕНОСТИ И ПРЕДСТАВНИЦИ АРХЕОБАКТЕРИА
 2. Раздео 1 – GRACILICUTES- Klasa 1 – Scotobacteria- Grupa 1 – Spirohete
 3. Раздео 1 – GRACILICUTES- Klasa 1 – Scotobacteria- Grupa 2- Spirillaceae
 4. Раздео 1 – GRACILICUTES- Klasa 1 – Scotobacteria- Grupa 3- Pseudomonadaceae, Azotobacteriaceae, Rhizobiaceae, Methylococcaceae, Acetobacteriaceae, Neisseriaceae
 5. Раздео 1 – GRACILICUTES- Klasa 1 – Scotobacteria- Grupa 4- Enterobacteriaceae i Vibrionaceac
 6. Раздео 1 GRACILICUTES- Klasa 1 – Scotobacteria- Grupa 5- Bacteroidaceae,
 7. Раздео  1 – GRACILICUTES- Klasa 1 – Scotobacteria- Grupa 6- Nitrobacteriaceae
 8. Раздео  1 – GRACILICUTES- Klasa 1 – Scotobacteria- Grupa 7- Клизајуће бактерије
 9. Раздео  1 – GRACILICUTES- Klasa 1 – Scotobacteria- Grupa 8- Хламидобактерије
 10. Раздео  1 – GRACILICUTES- Klasa 1 – Scotobacteria- Grupa 9- Пупољићасте и (или) стабљићасте бактерије
 11. Раздео  1 – GRACILICUTES- Klasa 1 – Scotobacteria- Grupa 10- Рикеције и хламидије
 12. Раздео  1 – GRACILICUTES- Klasa 2 – Anoxyphotobacteria
 13. Раздео  1 – GRACILICUTES- Klasa 3 – Oxyphotobacteria
 14. Раздео  2 – FIRMICUTES- Klasa 1 – Firmibacteria- Grupa 1 - Грампозитивни коки
 15. Раздео  2 – FIRMICUTES- Klasa 1 – Firmibacteria- Grupa 2- штапићи и коки са ендоспорама
 16. Раздео  2 – FIRMICUTES- Klasa 1 – Firmibacteria- Grupa 3- Грампозитивне штапићасте бактерије без ендоспора
 17. Раздео  2 – FIRMICUTES- Klasa 2- Tallobacteria- Grupa 1 - Коринеформне бактерије
 18. Раздео  2 – FIRMICUTES- Klasa 2- Tallobacteria- Grupa 2- Propionibacteriaceae
 19. Раздео  2 – FIRMICUTES- Klasa 2- Tallobacteria- Grupa 3 – Aktinomicete
 20. Раздео  3 – TENERICUTES
 21. АЛГЕ (Algae)
 22. ПРАЗИВОТИЊЕ (Protozoa)
 23. ГЉИВЕ (Fungi)
 24. ВИРУСИ (Viralia)

 

Генетика микоорганизама

 1. ГРАЂА ИНФОРМАЦИОНИХ МОЛЕКУЛА
 2. ЧУВАЊЕ И ПРЕНОШЕЊЕ ГЕНЕТИЧКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
 3. ФЕНОТИПСКА ПРОМЕНЉИВОСТ
 4. ГЕНОТИПСКА ПРОМЕНЉИВОСТ
 5. ГЕНСКЕ МУТАЦИЈЕ
 6. ВРСТЕ МУТАНАТА
 7. МЕХАНИЗМИ РЕПАРАЦИЈЕ ДНК
 8. ЕПИЗОМИ, ПЛАЗМИДИ, ТРАНСПОЗОНИ
 9. МЕХАНИЗМИ РАЗМЕНЕ ГЕНЕТИЧКОГ МАТЕРИЈАЛА
 10. ТРАНСФОРМАЦИЈА БАКТЕРИЈА
 11. КОЊУГАЦИЈА
 12. ТРАНСДУКЦИЈА
 13. ЗНАЧАЈ РАЗМЕНЕ ГЕНА КОД ПРОКАРИОТА
 14. РЕКОМБИНАНТНА ДНК И ГЕНЕТИЧКО ИНЖЕЊЕРСТВО

 

Метаболизам микроорганизама

 1. НАЧИНИ ИСХРАНЕ И УЛАСКА РАЗЛИЧИТИХ МАТЕРИЈА У ЋЕЛИЈУ
 2. Карактеристике ћелијских мембрана
 3. ТРАНСПОРТ МАТЕРИЈА КРОЗ МЕМБРАНУ
 4. ПРЕХРАМБЕНЕ ПОТРЕБЕ МИКРООРГАНИЗАМА
 5. ТИПОВИ ИСХРАНЕ МИКРООРГАНИЗАМА
 6. МЕТАБОЛИЗАМ МИКРООРГАНИЗАМА
 7. ВРЕЊЕ
 8. ДИСАЊЕ
 9. БИОСИНТЕЗА ПОСЕБНИХ МАТЕРИЈА МИКРОБНЕ ЦЕЛИЈЕ

 

Микроорганизми и околна средина

 1. ВЛАЖНОСТ СРЕДИНЕ
 2. ТЕМПЕРАТУРНИ РЕЖИМ
 3. РЕАКЦИЈА СРЕДИНЕ
 4. ПРИСУСТВО МОЛЕКУЛСКОГ КИСЕОНИКА У СРЕДИНИ
 5. ХИДРОСТАТИЦКИ ПРИТИСАК
 6. ХЕМИЈСКЕ МАТЕРИЈЕ
 7. РАДИЈАЦИЈА
 8. ОСМОТСКИ ПРИТИСАК
 9. ПОВРШИНСКИ НАПОН
 10. УЗАЈАМНА ПОВЕЗАНОСТ ФАКТОРА СПОЉАШЊЕ СРЕДИНЕ

 

Микроорганизми у животној средини

 1. Микроорганизми у земљишту
 2. Микроорганизми у слатким водама
 3. Микроорганизми у морима
 4. Микроорганизми у ваздуху
 5. МИКРООРГАНИЗМИ И БИЉКЕ
 6. МИКРООРГАНИЗМИ И ЖИВОТИЊЕ

1.10.2021.

Наставник,

др Јасминка Ђорђевић Милорадовић, проф.