Испитна питања - Oснови екологије - ЈУН 2015

ИСПИТНА ПИТАЊА ЗА ПРЕДМЕТ ОСНОВЕ ЕКОЛОГИЈЕ

 

 1. Шта је екологија и чиме се бави?
 2. Еколошке скале
 3. Подела екологије
 4. Екологија у пракси
 5. Еволуција у биологији
 6. Мутације као извор еволуционе и еколошке варијабилности
 7. Селекција
 8. Типови еволуције (микр-, макро-. мега- и молекуларна)
 9. Појам и подела еколошких фактора
 10. Зрачење и светлост
 11. Фотосинтеза – појам, значај
 12. Фотосинтетски пигменти
 13. Механизам фотосинтезе
 14. Светла  фаза фотосинтезе
 15. Тамна фаза фотосинтезе
 16. Фактори који утичу на фотосинтезу – спољашњи
 17. Зависност фотосинтезе од унутрасњих фактора
 18. Дневни и годишњи ток фотосинтезе

.............................................................................

 1. Топлота и температура као еколошки фактор
 2. Адаптације на ниске и високе температуре
 3. Вода и влажност као еколошки фактор
 4. Водни режим станишта
 5. Адаптације на услове физичке и физиолошке суше
 6. Еколошки фактори у воденој средини
 7. Ваздух као еколошки фактор – одлике атмосфере и процеси у њој
 8. Загадјење атмосфере и ефекат стаклене баште
 9. Гасови стаклене баште
 10. Климатски модели
 11. Време и клима – појам и подела зонобиома

...............................................................................

 1. Земљиште као комплекс еколошких фактора
 2. Стварање и развој земљишта
 3. Саставни делови земљишта
 4. Физичко-хемиске одлике земљишта
 5. Генеза и класификација земљишта
 6. Значај земљишта за биљке
 7. Биогеохемиски циклуси – кружење угљеника у природи
 8. Водоник -својства и распрострањеност
 9. Кружење водоника у природи
 10. Облици воде на Земљи
 11. Вода на Земљи, циклус и расподела

.............................................................................

 1. Фосфор – карактеристике, једињења, примена
 2. Трансформације и кружење фосфора у природи
 3. Порекло и распрострањеност сумпора у природи
 4. Кружење сумпора у природи
 5. Сумпор у земљишту и биљкама
 6. Утицај циклуса сумпора на стање у екосистему
 7. Биотички фактор – узајамни односи биљака и животиња
 8. Односи хербиворних биљака и животиња
 9. Карниворне биљке
 10. Појам биодиверзитета и његова заштита
 11. Разноврсност заједница
 12. Загађење земљишта

..................................................................

 1. Бор-особине, функција и распрострањеност
 2. Кадмијум-особине, функција и распрострањеност
 3. Бакар-особине, функција и распрострањеност
 4. Хром-особине, функција и распрострањеност
 5. Гвожђе-особине, функција и распрострањеност
 6. Манган-особине, функција и распрострањеност
 7. Молибден-особине, функција и распрострањеност
 8. Никл-особине, функција и распрострањеност
 9. Цинк-особине, функција и распрострањеност
 10. Арсен-особине, функција и распрострањеност
 11. Олово -особине, функција и распрострањеност
 12. Селен-особине, функција и распрострањеност
 13. Токсикозе бора код биљака, животиња и људи
 14. Токсикозе кадмијума код биљака, животиња и људи
 15. Токсикозе бакра код биљака, животиња и људи
 16. Токсикозе хрома код биљака, животиња и људи
 17. Токсикозе гвожђа код биљака, животиња и људи
 18. Токсикозе мангана и молибдена  код биљака, животиња и људи
 19. Токсикозе никла код биљака, животиња и људи
 20. Токсикозе цинка  код биљака, животиња и људи
 21. Токсикозе арсена код биљака, животиња и људи
 22. Токсикозе олова код биљака, животиња и људи
 23. Токсикозе селена код биљака, животиња и људи

Др Јасминка Ђорђевић-Милорадовић, проф.

Преузмите испитна питања у електронском облику

Преузмите скрипте ОСНОВИ екологије у електронском облику