Испитна питања - Хумана екологија - 2013

 

 

 1. Шта је хумана екологија?
 2. Порекло човека
 3. Еволуција човеколиких предака
 4. Основне привредне делатности
 5. Карактеристике ваздуха (атмосфера)
 6. Уништавање озонског омотача
 7. Ацидификација (закишељавање) атмосфере
 8. Карактеристике копнених вода
 9. Загађење копнених вода
 10. Карактеристике светских мора
 11. Загађивање светских мора
 12. Карактеристике зенљишта-педафон
 13. Уништавање земљишта
 14. Преглед и екологија урбаних станишта
 15. Град као екосистем
 16. Синурбана флора и вегетација
 17. Методологија картирања урбаних биотопа
 18. Израда катастра зелених површина

Скрипта у штампаном и електронском формату је код наставника и може се преузети сваког уторка.

Према плану и програму предмета Хумана екологија начин полагања испита је:

До 10 поена за предиспитне активности (активност на предавањима и вежбама)

До 40 поена семинарски рад на задату тему

До 50 поена на испиту.

 

Пријатно учење и много успеха вам жели 

Др Јасминка Ђорђевић-Милорадовић, проф.